Zamknij okno

Starostwo Powiatowe w Głogowie Wersja do druku Drukuj dokument

Informacje niepublikowane w BIP

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póź.zm.)  informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
- wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie ul. Sikorskiego 21,
- udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych w Biurze Rady i Zarządu,
- udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.)
Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Powiatu. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie http://powiat.glogow.pl/index.php/powiatglogowski/rada-powiatu/sesje-rady

Załączniki

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (147.2kB)    
Źródło informacji:
Anna Knapik
Data wytworzenia:
2015-08-04 10:18:56
Data publikacji:
2015-08-04 10:20:16
Ostatnia zmiana:
2015-08-04 12:49:01