Zamknij okno

Starostwo Powiatowe w Głogowie Wersja do druku Drukuj dokument

Zgłoszebia budowy o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 1a ustawy - Prawo budowlane - budynki mieszkalne jednorodzinne

1. Inwestor: Aneta i Jacek Czyrko

zgłoszenie Nr AB.6743.1.2.2015 z dnia 10.07.2015 r.

Adres i opis projektowanego obiektu:  Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego w miejscowości Serby, działka nr ewid. 513/4, obręb Serby, jednostka ewidencyjna gmina Głogów.

Brak sprzeciwu 08.09.2015

 

2. Inwestor: Aleksander OLSZEWSKI

zgłoszenie Nr AB.6740.1.9.2015 z dnia 01.09.2015 r.

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości Krzekotówek, na działce o nr ewid. 33/10, obręb "Krzekotówek", jedn. ewid. gmina Kotla.

WYCOFANO ZGŁOSZENIE

 

3. Inwestor: Kałuski Marek i Beata 

zgłoszenie Nr AB.6743.1.10.2015 z dnia 18.09.2015 r.

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Białołęka, działka nr ewid. 185/6, obręb Białołeka, jedn. ewid. gmina Pęcław.

ZGłOSZENIE WYCOFANO DNIA 13.11.2015 r.

 

4. Inwestor: Władysław Górski

zgłoszenie Nr AB.6743.1.13.2015 z dnia 02.10.2015 r.

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Chociemyśl, działka nr ewid. 150/1, obręb Chociemyśl, jednostka ewidencyjna gmina Kotla.

WYDANAO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU SPRZECIWU DNIA 16.11.2015 r.

 

5. Inwestor: Marek i Halina Sierżant

zgłoszenie Nr AB.6743.1.26.2015 z dnia 20.10.2015 r.

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Ruszowice dzialka nr ewid.135/6, obręb Ruszowice, jednostka ewidencyjna gmina Głogów.

BRAK SPRZECIWU

 

6. Inwestor: KULESZA Sebastian i Marlena

zgłoszenie Nr AB.6743.1.30.2015 z dnia 26.10.2015 r.

Adres i opis projektowanego obiektu:  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego w miejscowości Modła, działka nr ewid. 118/53, obręb "Kurowice-Modła", jednostka ewidencyjna gmina Jerzmanowa.

WYCOFANO ZGŁOSZENIE.

 

7. Inwestor: Paulina Czajka, Krzysztof Mostowski

zgłoszenie Nr AB.6743.1.35.2015 z dnia 5.11.2015 r.

 Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr 145/3 w Smardzowie, działka nr ewid. 145/3, obręb 8 "Smardzów",  jednostka ewidencyjna gmina Jerzmanowa.

-wniosek wycofany  dnia 07.01.2016 r.

 

8. Inwestor: Wacława Krężel

Zgłoszenie nr AB.6740. 1.52.2015 z dnia 30.12.2015 r.

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegona działce nr ewid. 611/24, obręb 9"Żarków", jedn. ewid. miasto Głogów

- wniosek wycofano 20.01.2016 r.

------------------------------ROK 2016----------------------------------------------------------

1. Inwestor: Marlena i Sebastian KULESZA

zgłoszenie znak AB.6743.1.3.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego w Modłej, działka nr ewid. 118/53, obręb "Kurowice-Modła",  jedn. ewid. gmina Jerzmanowa;

WYCOFANO ZGŁOSZENIE DNIA 17 MARCA 2016 R.

 

2. Inwestor: Jerzy Borysiewicz

Zgłoszenie nr AB.6743.1.4.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.

Adres i opis projektowanego obiektu:  Budowa budynku meszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miescowości Gaiki: dz nr ewid. 511/121, obręb "Bądzów", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

3. Inwestor: Dominika Kotwas

- zgłoszenie znak: AB.6743.1.7.2016 z dnia 21.01.2016 r.

- adres i opis projektowanego obiektu: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. budowa zbiornika naziemnego na gaz wraz  z zewnętrzną instalacją gazową; dz nr ewid. 107/3, obręb "Bądzów", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa;

WYCOFANO ZGłOSZENIE 26 LUTEGO 2016 R.

 

4. Inwestor: Magdalena i Radosław MŁYNEK,

zgłoszenie doręczone dnia 2 lutego 2016 r. znak AB.6743.1.10.2016,

adres i opis projektowanego obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący w miejscowści Krzekotów, działka nr ewid. 71/10, obręb "Krzekotów", jedn. ewid. gmina Głogów.

WYCOFANO ZGłOSZENIE

 

5.  Zgłoszenie: AB.6743.1.14.2016 z dnia 04.02.2016 r.

- Inwestor: Marek Krahl;

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego w miejscowości Kulów, na działkach nr  ewid. 185/4, 185/5, obręb "Kulów", jedn. ewid. gmina Kotla.

 

6.  Zgłoszenie: AB.6743.1.23.2016 z dnia 1 marca 2016 r.

- Inwestor: Państwo Maria Urbańska-Kulesza i Ryszard Kulesza;

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego w miejscowości Moszowice, na działce nr  ewid. 232/5, obręb "Moszowice", jedn. ewid. gmina Kotla;

WYCOFANO ZGŁOSZENIE DNIA 30.03.2016 r.

 

7.  Zgłoszenie: AB.6743.1.36.2016 z dnia 12 maja 2016 r.

- Inwestor: Państwo Justyna i Piotr Magierscy;

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego w Głogowie przy ul. Słodkiej, na działce nr  ewid. 56/22, obręb 14 "Nosocice", jedn. ewid. miasto Głogów;

WYCOFANO ZGŁOSZENIE DNIA 09.06.2016 r.

8.  Zgłoszenie: AB.6743.1.37.2016 z dnia 12 maja 2016 r.

- Inwestor: Pan Maciej Grześkowiak;

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego w Głogowie przy ul. Słodkiej, na działce nr  ewid. 5/23 obręb 14 "Nosocice", jedn. ewid. miasto Głogów;

WYCOFANO ZGłOSZENIE DNIA 09.06.2016 r.

 

9.  Zgłoszenie: AB.6743.1.39.2016 z dnia 03 czerwca 2016 r.

- Inwestor: Państwo Karol i Paulina Dziatkowiak;

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego w Białołęce, na działce nr  ewid. 135 obręb "Białołęka", jedn. ewid. gmina Pęcław;

WYCOFANO ZGłOSZENIE

10.  Zgłoszenie: AB.6743.1.41.2016 z dnia 09 czerwca 2016 r.

- Inwestor: Państwo Lukasz Czart i Sylwia Bienert-Czart ;

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego w Dankowicach, na działce nr  ewid. 37/15 obręb "Dankowice", jedn. ewid. gmina Żukowice;

WYCOFANO ZGŁOSZENIE 8 lipca 2016 r.

 

11.  Zgłoszenie: AB.6743.1.55.2016 z dnia 01.08.2016 r.

- Inwestor: Marek Krahl;

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego w miejscowości Kulów, na działce nr  ewid.  185/5, obręb "Kulów", jedn. ewid. gmina Kotla.

-BRAK SPRZECIWU

12.  Zgłoszenie: AB.6743.1.56.2016 z dnia 08.08.2016 r.

- Inwestor: Michał Jaszczak i Katarzyna Krahl;

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego w miejscowości Głogówko na działce nr  ewid.  622/6, obręb "Głogówko", jedn. ewid. gmina Kotla.

-BRAK SPRZECIWU

11.  Zgłoszenie: AB.6743.1.69.2016 z dnia 12.10.2016 r.

- Inwestor: Grzegorz Woźniak;

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego w miejscowości Grochowice, na działce nr  ewid.  18/7, obręb "Grochowice", jedn. ewid. gmina Kotla.

-WYCOFANO ZGłOSZENIE DN. 23.11.2016 R.

12.  Zgłoszenie: AB.6743.1.76.2016 z dnia 09.11.2016 r.

- Inwestor: Dorota i Janusz Sawczuk;

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego w miejscowości Zabornia, na działce nr  ewid.  42/4, obręb "Borek-Zabornia", jedn. ewid. gmina Głogów

-WYCOFANO ZGłOSZENIE 22.11.2016

13.  Zgłoszenie: AB.6743.1.80.2016 z dnia 23.11.2016 r.

- Inwestor: Piotr Szponar;

- Adres i opis projektowanego obiektu: Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego w miejscowości Głogów, na działce nr  ewid.  104/101, 104/99, obręb "Piastów Śląskich", jedn. ewid. miasto Głogów

-WYCOFANO ZGŁOSZENIE

 

----------------------------------------------------------------------------------ROK 2017----------------------------------------------------------------------------------

 

1. Zgłoszenie: AB.6743.1.43.2017 z dnia 28.08.2017 r.

Inwestor: Wioletta Małecka

Adres i opis projektowanego obiektu:  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  w miejscowości Serby, działka nr ewid. 71/79, obręb Serby, jednostka ewidencyjna gmina Głogów.

- WYCOFANO ZGŁOSZENIE

----------------------------------------------------------------------------------ROK 2018----------------------------------------------------------------------------------

1. Zgłoszenie: AB.6743.1.74.2018 z dnia 17.12.2018 r.

Inwestor: Barczykowska Justyna

Adres i opis projektowanego obiektu:  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  w miejscowości Ruszowice, działka nr ewid. 620/8, obręb Ruszowice, jednostka ewidencyjna gmina Głogów.

 

Źródło informacji:
Katarzyna Koriat-Łysakowska
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2015-06-12 08:52:16
Ostatnia zmiana:
2018-12-17 14:21:22