Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Głogowie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

VI sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Data posiedzenia:
2019-03-28

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr V/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu głogowskiego na okres od dnia 1 września 2019 r. prowadzonych przez powiat głogowski oraz inne organy.

5. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

7. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie za 2018 r.

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie za 2018 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie za rok 2018.

10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020 za 2018 rok.

11. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 - 2021, za rok 2018.

12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych ze środków PFRON w Powiecie Głogowskim w 2018 r.

13. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Głogowskiego w 2019 roku.

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

15. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr IV/24/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2019 r. uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr IV/25/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

17. Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego upoważnionych.

18. Informacja o aktualnej sytuacji Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

19. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Głogowskiego i przeprowadzenie głosowania nad tym wnioskiem;
19.1. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do wniosku o odwołanie Starosty Głogowskiego.
19.2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
19.3. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wniosku o odwołanie Starosty Głogowskiego.

20. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.

21. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

22. Sprawy różne i oświadczenia radnych.

23. Zamknięcie sesji.


Uwagi:
Godzina posiedzenia: 16:00
Miejsce posiedzenia: s. 225 Starostwa Powiatowego w GłogowieInformacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".