Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Głogowie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

XXXIX sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Data posiedzenia:
2018-05-17

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2018 z dnia 26 marca 2018 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.

4. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Głogowie za 2017 rok.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Głogowskiego w roku 2017.

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Głogowskiego za 2017 r.

7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017 - 2021 za 2017 rok.

8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017.

9. Sprawozdanie z 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017.

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020.

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 - 2022.

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów aptek działających na terenie Powiatu Głogowskiego na okres: od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

13. Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu głogowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/244/2013 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

15. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXVI/194/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2018 r. uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXVI/195/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

17. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.

18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

19. Sprawy różne i oświadczenia radnych.

20. Zamknięcie sesji.


Uwagi:
Miejsce posiedzenia: s. 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie
Godzina posiedzenia: 16:00Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".