Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Głogowie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

XXXII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Data posiedzenia:
2017-09-25

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów Nr XXX/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. oraz Nr XXXI/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.

4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Głogowskiego
za I półrocze 2017 r.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2017 roku.

6. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowe w I półroczu 2017 r.

7. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Głogowie w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Głogowie;

8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
w Głogowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie - w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 w Głogowie.

9. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
w Głogowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie - w Branżową Szkołę I stopnia nr 3 w Głogowie.

10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3
w Głogowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie -
w Branżową Szkołę I stopnia nr 4 w Głogowie.

11. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Głogowie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Głogowie w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Głogowie - w Specjalną Branżową Szkołę I stopnia w Głogowie.

12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 w Głogowie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Głogowie w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Głogowie - w Specjalną Szkołę Podstawową w Głogowie.

13. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy w Głogowie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
im. Marii Konopnickiej w Głogowie w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Głogowie - w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Głogowie.

14. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych
w Głogowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie - w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Głogowie.

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/155/2017 Rady Powiatu Głogowskiego
z dnia 29 marca 2017 r. dotyczącej określenia zadań Powiatu Głogowskiego finansowanych
ze środków PFRON w 2017 r.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Głogowskiego uchwalonego uchwałą
Nr XIX/119/2016 z dnia 19 września 2016 r.

17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu.

18. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXIV/135/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

19. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2017 r. uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXIV/136/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

20. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2017 r.

21. Informacja o aktualnej sytuacji Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

22. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.

23. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

24. Sprawy różne i oświadczenia radnych.

25. Zamknięcie sesji.


Uwagi:
Miejsce posiedzenia: s. 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie
Godzina posiedzenia: 16:00Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".