Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Głogowie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Udostępnienie informacji publicznej

Symbol:
Nr 1

Wydział:
Biuro Rady i Zarządu

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm);
- Zarządzenie nr 9/2006 Starosty Głogowskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Głogowie;
- Zarządzenie Nr 11/2014 Starosty Głogowskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regulaminu udostępniania informacji publicznej i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Głogowie" .


Opłaty:
Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku pobiera się od wnioskodawcy następującą opłatę:
- za każdą kserokopię strony powyżej 10 stron - 0,20 zł;
- za każdą stronę wydruku komputerowego powyżej 5 stron - 0,50 zł;
- zapis na płycie CD - 2 zł


Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku


Jednostka odpowiadająca:
Starosta Głogowski

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Głogowskiego. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Uwagi:
1. Na podstawie art. 15 pkt. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm) za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku.

2. Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udzielane na wniosek zainteresowanego pod warunkiem, że udzielenie informacji nie jest ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy, a w szczególności, jeśli informacja jest prawnie chroniona tajemnicą.

3. Udostępnienie informacji następuje zgodnie z wnioskiem, chyba że środki techniczne jakimi dysponuje urząd nie pozwalają na udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W takiej sytuacji urząd zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę o przyczynach braku udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie sposób i formę w jakiej informację może udostępnić. W terminie 14 dni od daty powiadomienia wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie informacji w formie lub w sposób wskazany w powiadomieniu urzędu. Jeśli tego wniosku nie złoży postępowanie umarza się - zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy

Sprawę załatwi:
p. Sylwia Słomińska, Inspektor w Biurze Rady i Zarządu
p. Anna Knapik, Inspektor w Biurze Rady i Zarządu

tel. (76) 72 82 875,
fax. (76) 7287 920
mail: br@powiat.glogow.pl


Więcej informacji udzieli :

p. Katarzyna Podhorodecka, Kierownik Biura Rady i Zarządu
tel. (76) 72 82 875,
mail: br@powiat.glogow.pl


Dokumenty
  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.


Załączniki

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (307.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (13.6kB) Zapisz dokument  
Informacja o przetwarzaniu danych (146.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".