Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Głogowie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

 

Głogów, dnia 8 lipca 2015 roku

OŚ.6164.4.2015

 

I N F O R M A C J A

STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

 

Starosta Głogowski w nawiązaniu do pisma Wojewody Dolnośląskiego (pismo znak: NRŚ-RŚ.7080.1.2015.MJ z dnia 6 lipca 2015 roku) informującego, iż zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2014 roku poz. 1135 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie przez Ministra Środowiska - w cyklu 5-letnim (lata 2015-2019) - opracowania pn. WYKONANIE WIELKOOBSZAROWEJ INWENTARYZACJI STANU LASU W KRAJU W LATACH 2015-2019.

Celem tego opracowania jest określenie, następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o polskich lasach dla sprawozdawczości krajowej, międzynarodowej i banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Za realizację tego przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

 

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

W związku z powyższym, Starosta Głogowski jako organ sprawujący nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, INFORMUJE WŁAŚCICIELI LASÓW PRYWATNYCH o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu, w celu umożliwienia pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, zatwierdzonej przez Ministra Środowiska, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".